Muzeul Academic

Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a funcţionat vreme de mai multe decenii în incinta Rectoratului. Prin grija lui Octav Davideanu au fost salvate mai multe bunuri de valoare, deşi nu toate au devenit accesibile publicului. O pare însemnată din patrimoniul documentar şi diverse obiecte cu semnificaţie simbolică deosebită se păstrează în diverse arhive particulare, precum şi în custodia unor instituţii precum Muzeul Petru Poni, Muzeul Unirii, Arhivele Naționale ale României etc. Unele dintre acestea au fost recuperate în ultimii ani prin donaţii şi achiziţii, apelându-se în acelaşi timp şi la obţinerea unor custodii.

Localul Muzeului oferă secţiei Academice un spaţiu generos, organizat atât după criterii tematice, cât şi prin raportare la diversele etape istorice prin care a trecut învăţământul superior ieşean. Astfel, a fost posibilă amenajarea unei replici a cabinetului rectoral, unde, pe lângă piesele de mobilier, pot fi admirate câteva dintre simbolurile Universităţii, precum ciocanul şi mistria folosite pe 23 mai 1893, la solemnitatea aşezării pietrei fundamentale a palatului universitar din Copou, primele decoraţii şi diverse sigilii. Un spaţiu consistent este alocat evoluţiei istorice a instituţiei, fiind marcate, cu ajutorul unor exponate reprezentative (steagurile primelor facultăţi, tablouri cu personalităţi, documente oficiale, medalii, fotografii, publicaţii), momentul inaugural şi aniversările din 1910/1911, 1960, 1985 şi 2010.

Cea mai mare parte a spaţiului este dedicată evoluţiei disciplinelor academice, urmărindu-se ilustrarea realizărilor în planul cunoaşterii şi parcursul ştiinţific al personalităţilor emblematice. Diversele laboratoare, Muzeul de Istorie Naturală, Grădina Botanică şi Biblioteca Centrală Universitară beneficiază de o expunere adecvată, fiind marcată importanţa în planul cercetării a fiecăreia dintre aceste componente ale spaţiului academic. Un loc aparte este rezervat celor care, de-a lungul timpului, au fost studenţi ai acestei Universităţi. De asemenea, relaţiile internaţionale ale celei mai vechi instituţii româneşti de învăţământ superior sunt evocate într-un cadru distinct. Pe lângă elementele de mobilier, menite să creeze o ambianţă academică, atmosfera este întreţinută din punct de vedere audio-vizual de filme care înfăţişează în română şi engleză istoria instituţiei.

Vizitatorii au la dispoziție un ghid audio, în limbile română, engleză și franceză, printr-o aplicație disponibilă la Muzeu.

marți‒vineri: 09:00‒16:00
sâmbătă‒duminică: 10:00‒15:00
luni: închis

Vizitarea Muzeului UAIC este gratuită

Strada Titu Maiorescu 12, Iași 700460