Arhiva Universității

Arhiva Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este, din 2016, un compartiment subordonat deopotrivă Secretariatului General al Universității și Muzeului Universității. Ea desfășoară atât activități administrative curente, de inventariere, păstrare, conservare și selecționare a materialului documentar realizat în cadrul instituției, cât și activități de cercetare a trecutului Universității și de promovare a patrimoniului documentar universitar.

Arhiva gestionează peste 800 de metri liniari de documente create în perioada 1956-1990. Documentele create de la înființarea instituției până în 1955 au fost predate la Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale.

Documentele aflate în Arhivă constituie un singur fond – Fondul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – care, la rândul său, este grupat în alte trei subfonduri: subfondul Rectorat, subfondul Facultăți și subfondul Servicii/Administrativ. Subfondurile sunt inventariate tematic și cronologic, pe departamente, această structurare reflectând organigrama Universității în perioada de referință.

Cel mai consistent, din punct de vedere volumetric, este subfondul Facultăți și cel mai solicitat pentru cercetare este subfondul Rectorat. Subfondul Rectorat oferă informații privind corespondența cu Ministerul Învățământului și alte instituții din țară, relațiile externe ale Universității, funcționarea Secretariatului Științific, a Secretariatului Metodico-Didactic, a serviciului Acte de Studii sau informații privind susținerea tezelor de doctorat.

Subfondul Facultăți este structurat tematic în: Facultatea de Matematică-Fizică cu documente din perioada 1956-1984, Facultatea de Filologie (1956-1976), Facultatea de Istorie-Filosofie (1956-1984), Facultatea de Științe Economice (1956-1976) etc. Acesta cuprinde documente ce reflectă activitatea didactică, ordinele și circularele de la/către Ministerul Învățământului, corespondența, dar și dosarele personale ale studenților.

Subfondul Servicii/Administrativ este structurat în: Serviciul Personal, Serviciul Social-Administrativ, Serviciul Plan-Retribuire, Serviciul Contabilitate și Control Financiar Intern. Tipurile de documentele cuprinse în acest subfond sunt: decizii, încadrări, avansări, gradații și corespondență privind personalul instituției. De asemenea, conține diferite ordine, instrucțiuni/regulamente și planuri de muncă, state de salarii sau planuri de venituri și cheltuieli etc.

Arhiva se află în Palatul Universitar, la demisol, tel. 0232 20 1000 interior 2384.

Accesul cercetătorilor se face pe baza unei cereri înaintate conducerii Universității, avizate de Arhivă și înregistrate la Registratura Generală. O comandă nu poate depăși trei dosare.

Responsabil cu Arhiva Universității:
Iana Balan – Muzeograf II
Elena Vasilache – Administrator financiar

 

Anexe: inventarele de fond și cererea de acces

marți‒vineri: 09:00‒16:00
sâmbătă‒duminică: 10:00‒15:00
luni: închis

Vizitarea Muzeului UAIC este gratuită

Strada Titu Maiorescu 12, Iași 700460