Bibliotecă

Din anul 2007, de când au început lucrările pentru reconstituirea, într-un spațiu nou, a Muzeului Academic, s-au pus bazele unei biblioteci proprii. Ea s-a constituit în timp, iar procesul este în permanentă desfășurare, din donațiile profesorilor Universității, care ne-au lăsat lucrări reprezentative pentru activitatea lor academică, și din colaborări (custodie) cu bibliotecile facultăților și cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, care ne-au pus la dispoziție cărți, reviste și manuscrise. Printre donatori (profesori, cercetători sau prieteni ai Muzeului Universității) menționăm pe: Dinu Airinei, Mihai Bulai, Ioan Caproșu, Ovidiu Cârjă, Andrei Cosmovici, Vasile Cotiugă, Teodor Dima, Mircea Petrescu-Dîmbovița, Ioan Donisă, Emil Dumea, Petre Dumitrescu, Viorel Erhan, Nicu Gavriluță, Luminița Iacob, Gheorghe Iacob, Petru Ioan, Sorin Iftimi, Leonte Ivanov, Mihai Jakotă, I. D. Lăudat, Gheorghe Macarie, Ionel Mangalagiu, Bogdan-Petru Maleon, Mariana Momanu, Marina Mureșanu, Rodica Neculau, Al. Papp, Ioan I. Solcan, Vasile Șandru, Ion Toderașcu, Constantin Toma, Mihaela Tomaziu-Todosia, Alexandru Ungureanu, Nicolae Ursulescu, Nelu Zugravu ș.a.

Biblioteca Muzeului nu își propune și nu poate fi o bibliotecă generalistă, „concurând” cu marile instituții de profil locale și naționale. Pornind de la rolul Muzeului de păstrător al memoriei instituționale și personale și de centru de cercetare a istoriei academice ieșene și românești, Biblioteca este proiectată să fie una specializată. Ea deține și se va îmbogăți în continuare cu lucrări ale profesorilor, reviste ale Universității, cărți de istorie universitară, muzeologie, patrimoniu și arheologie, structură consonantă cu expozițiile permanente și cu domeniile prioritare de cercetare asumate.

În dorința de a îmbogăți acest patrimoniu livresc, facem apel la bunăvoința celor care sunt interesați, să facă în continuare donații de carte, care se încadrează tematic în domeniile indicate.

Consultarea cărților și a revistelor din Biblioteca Muzeului se face la sediul instituției, prin solicitarea cotei dorite (în coloana Nr. Inventar). O comandă nu poate depăși cinci cote pe zi.

Responsabil: Muzeograf IA Petronela Buruiană

marți‒vineri: 09:00‒16:00
sâmbătă‒duminică: 10:00‒15:00
luni: închis

Vizitarea Muzeului UAIC este gratuită

Strada Titu Maiorescu 12, Iași 700460